Hotline: 0983 500 499 Thứ 3, ngày 19 tháng 7 nam 2016 | 10:35:58

Hướng dẫn thủ tục và trình tự Xin lắp công tơ sử dụng điện

Ngày đăng: 20-04-2018 Lượt xem: 5437 Danh mục: Hướng dẫn thủ tục

THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ XIN CẤP ĐIỆN MỚI

Thủ tục, trình tự cấp điện mới cho khách hàng đăng ký mua điện qua công tơ 01 pha, 03 pha và Cách đăng ký cấp điện mới trên trang web này.  

A. Trình tự, thủ tục và thời gian:
 

1. Trình tự, cách thức thực hiện:
1.1. Trình tự thực hiện:
  Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua điện.
  Đơn vị Điện lực đến khảo sát, thiết kế công trình cấp điện cho khách hàng.
  Nếu đủ điều kiện cấp điện, đơn vị Điện lực sẽ thi công công trình cấp điện cho khách hàng.
  Nghiệm thu công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.
* Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp điện do chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được ủy quyền, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy đề nghị mua điện của khách hàng, đơn vị Điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được.
1.2. Cách thức thực hiện:
  Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký mua điện tại đơn vị Điện lực.
  Khách hàng gửi hồ sơ đăng ký mua điện (cho đơn vị Điện lực) qua hệ thống bưu chính hoặc đăng ký trên trang Web của Công ty (www.dnp.com.vn).
* Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại Điện lực mang theo bản chính của một trong các giấy tờ theo quy định. Người tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện đối chiếu với bản chính, xác nhận việc đối chiếu và ký, ghi rõ họ và tên vào bản photocopy, trả lại ngay bản chính cho khách hàng.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt (Công tơ 1 pha, 03 pha).
2.1. Thành phần hồ sơ:
Giấy đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) có liên quan đến địa điểm mua điện, như:
- Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn từ 01 năm trở lên;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà hoặc Hợp đồng mua bán nhà;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);
- Hợp đồng thuê nhà.
Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì Giấy đề nghị mua điện có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.
* Đối với khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư, hồ sơ có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ và công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện).
* Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký HĐMBĐ trực tiếp với Điện lực), ngoài các giấy tờ quy định nêu trên, hồ sơ còn có thêm Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.
2.2. Số lượng hồ sơ :01 bộ.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt qua công tơ 01 pha, 03 pha:
3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Giấy đề nghị mua điện hoặc công văn đề nghị gửi Đơn vị Điện lực kèm theo bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.
Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 80kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100kVA trở lên, phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.
b) Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):
- Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
* Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên (a,b) thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.
·  Đối với khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 03 tháng), hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị mua điện hoặc Công văn đề nghị mua điện;
- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng 1,5 tháng hoặc số ngày tiêu thụ điện;
- Một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trường hợp không có một trong giấy tờ này thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.
·  Trường hợp khách hàng mua điện qua công trình điện (trạm biến áp, đường dây trung, hạ áp) không thuộc tài sản của Đơn vị Điện lực, Đơn vị Điện lực phải thoả thuận với chủ sở hữu công trình điện để có văn bản chấp thuận của chủ sở hữu công trình điện.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Chi phí đầu tư của các bên mua, bán điện đối với lưới điện hạ áp
4.1. Các khoản chi phí do Đơn vị Điện lực đầu tư:
- TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); công tơ; thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp...);
- Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ; Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
4.2. Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:
- Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì sau công tơ);Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
* Nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện (thay đổi cấp điện áp mua điện, thay đổi vị trí đặt hệ thống đo đếm điện…), toàn bộ chi phí để thay đổi hệ thống đo đếm do khách hàng thanh toán (trừ công tơ). Trường hợp Đơn vị Điện lực cần thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện (thay đổi cấp điện áp bán điện, thay đổi vị trí đặt hệ thống đo đếm điện…), toàn bộ chi phí để thay đổi hệ thống đo đếm điện do Đơn vị Điện lực đầu tư.

5. Thời hạn giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp
5.1. Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha hoặc công tơ điện 3 pha); khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha):
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi khách hàng đã đủ các điều kiện theo quy định (đủ năng lực hành vi dân sự ( đối với mục đích sinh hoạt) và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng. Trong đó:
- Thời hạn khảo sát, lập dự toán, dự thảo HĐMBĐ và gửi Giấy hẹn thi công; Giấy thông báo chi phí lắp đặt dây sau công tơ theo thoả thuận (nếu có) đến khách hàng với thời hạn không quá 03 ngày làm việc.
- Thời hạn thi công, ký HĐMBĐ, nghiệm thu, cấp điện cho khách hàng không quá 04 ngày làm việc.
5.2. Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 3 pha):
Khi điều kiện lưới điện hạ áp không quá tải, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi khách hàng đã đủ các điều kiện thủ tục, hồ sơ theo quy định, Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng. Trong đó:
- Thời hạn khảo sát, lập thiết kế dự toán, dự thảo HĐMBĐ và gửi Giấy hẹn thi công; Giấy thông báo chi phí lắp đặt dây sau công tơ theo thoả thuận (nếu có) với thời hạn không quá 05 ngày làm việc.
- Thời hạn ký HĐMBĐ với khách hàng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản dự thảo HĐMBĐ, Điện lực phải thực hiện ký HĐMBĐ với khách hàng.
- Thời hạn thi công, nghiệm thu, cấp điện cho khách hàng không quá 03 ngày làm việc.   

B. Cách đăng ký cấp điện mới trên trang web:
 

 
-----------------------o0o-------------------------
   
 Bạn có thể bấm vào đây để đăng ký cấp điện mới.

 
 
 
 

Nếu quý khách gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc Xin cấp giấy phép hoặc có nhu cầu làm nhanh, xin hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 0983 500 499.
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ngay khi quý khách cần với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

 

 

Tin liên quan

BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Điện thoại: 0983 500 499 - 0905 928 924
Email : thienbds@yahoo.com
Tầng 11, tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Đà Nẵng
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẶC BIỆT VEN SÔNG HÀN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẶC BIỆT VEN SÔNG HÀN

Tọa lạc tại phường Hòa Quý - quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng.

Căn hộ Sun Home Đà Nẵng

Căn hộ Sun Home Đà Nẵng

Phường Nại Hiên Đông

Làng Châu Âu - Euro Village

Làng Châu Âu - Euro Village

Phường An Hải Tây

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẶC BIỆT VEN SÔNG HÀN
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẶC BIỆT VEN SÔNG HÀN

Tọa lạc tại phường Hòa Quý - quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng.

Căn hộ Sun Home Đà Nẵng
Căn hộ Sun Home Đà Nẵng

Phường Nại Hiên Đông

Làng Châu Âu - Euro Village
Làng Châu Âu - Euro Village

Phường An Hải Tây

Tin dã luu